İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız,

 

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarınıın birleşmesi 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı kanun kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Başkanlığımızın Görevleri

 

      • Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat, malzeme ve hizmetlerin; serbest ödenekler nispetinde satın alma işlerini yürütmek,

      • Başkanlığımızca Üniversite adına bütçeden satın alınan her türlü malzemenin teslim alınması, ilgili komisyonlara muayene ettirilmesi, depolanması ve dağıtımı ile buna bağlı olarak eskiyen, kırılan, kaybolan veya herhangi bir nedenle zarara uğrayan malzemelere ilişkin gerekli işlemlerin yapılması,

      • Bu malzemelerin hesaplarının tutulması ve bu konuda Sayıştay’a hesap verilmesi,

      • Üniversitemiz kampuslerinin çevre düzenlemesini yapmak,

      • DMO ve diğer alımlarla ilgili gerekli avans, kredi ve mahsup işlemlerini yürütmek,

      • Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hazırlamış olduğu dergi, broşür, katalog v.b. yayımların basımı ile Genel Sekreterlik onayına bağlı olarak tüm Akademik ve İdari birimlerin basım ve yayım ihtiyaçlarının karşılanması,

       • Başkanlığımızca yürütülmekte olan 7126 – 5902 sayılı kanunlara istinaden kurulan Sivil Savunma Uzmanlığının işlevsellikleri kapsamında bulunan plan, güvenlik, yangın yönergesi, Sivil Savunma eğitimi v.b. İşlemleri yürütmek.

       • 2012 yılı içerisinde Başkanlığımıza bağlanan 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak Bilimsel Araştırma ve Projeleri (BAP) kapsamında her türlü alımlar, ödemeler ve tüm sekreterya işlerini yürütmek.

       • 23 Eylül 1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84/8345 karar sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” kapsamında Üniversitemiz akademik ve idari personellerinin konut ihtiyaçlarının ve işlerinin karşılanması.

Son Güncelleme: 2019-03-18 09:50:31
               

                                                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019