Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 

        • Akademik ve İdari Birimlerin ihtiyacı olan makine-teçhizat, malzeme ve hizmetlerin; serbest ödenekler nispetinde satın alma işlerini yürütmek.

      • 2886 sayılı Kanun gereğince Üniversitemizin ATM ve şube yeri kiralama ihalelerini yapmak.

      • Başkanlığımızca Üniversite adına bütçeden satın alınan her türlü malzemenin teslim alınması, ilgili komisyonlara muayene ettirilmesi, depolanması ve dağıtımı ile buna bağlı olarak eskiyen, kırılan, kaybolan veya herhangi bir nedenle zarara uğrayan malzemelere ilişkin gerekli işlemlerin yapılması.

      • Bu malzemelerin hesaplarının tutulması ve bu konuda Sayıştay’a hesap verilmesi.

      • Üniversitemiz birimlerinin elektrik, su, doğalgaz ödemelerini gerçekleştirmek.

      • Üniversitemiz kampüslerinin çevre düzenlemesini yapmak, her türlü ekim, dikim, çevre temizliği ve bakımı işlerinin yürütülmesi.

      • DMO ve diğer alımlarla ilgili gerekli avans, kredi ve mahsup işlemlerini yürütmek.

      • Üniversitemiz matbaasının basım, yayım ve her türlü ihtiyacının karşılanması.

      • Başkanlığımızca yürütülmekte olan 7126 – 5902 sayılı Kanunlara istinaden kurulan Sivil Savunma Uzmanlığının işlevsellikleri kapsamında bulunan plan, güvenlik, yangın yönergesi, sivil savunma eğitimi v.b. işlemleri yürütmek.

      • 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak Bilimsel Araştırma ve Projeleri (BAP) kapsamında ihale ile alım yapmak.

      • 23 Eylül 1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 84/8345 karar sayılı “Kamu Konutları Yönetmeliği” kapsamında Üniversitemiz akademik ve idari personellerinin Lojman tahsislerinin yapılarak gerekli iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

       • Üniversitemiz Taşıt İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan taşıt ile yakıt ihtiyacının karşılanması ve Üniversitemize ait taşıt ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını yaptırmak.

       • Üniversitemizdeki hobi bahçelerinin tahsisleri ve gerekli iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

       • Üniversitemizdeki kamu işçilerinin maaş işlemlerinin yapılması.

       • Üniversitemiz ile İŞKUR arasında yapılan protokol gereğince belirli sürelerle çalıştırılan işçilerin maaş işlemlerinin yapılması.

Son Güncelleme: 2020-11-30 17:15:18
               

                                                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022