7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun  uyarınca,

Sivil Savunma Uzmanlığının görevleri:

 

1- Sivil  Savunma  Planı  iş  ve  işlemlerini yapmak

 

2- Koruyucu Güvenlik iş ve  işlemlerini yapmak

 

3- Milli Alarm Faaliyetleri iş ve işlemleri yapmak

 

4- Detay Planlar iş ve işlemlerini yapmak

 

5- Yangın  Yönerge  ve  Talimatlarını hazırlamak

 

6- Sabotajlara karşı korunma planlarını hazırlamak

 

7- Gerekli sivil savunma tesis, malzeme ve teçhizatının tedarik ve teminini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek

 

8- Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimlerini yaptırmak

 

9-Üniversite için koruyucu güvenlik talimatı hazırlatmak

Son Güncelleme: 2011-08-11 13:29:30
               

                                                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020