İYİ KORUNMUŞ BİR ODANIZI SIĞINAK OLARAK   KULLANABİLİRSİNİZ

 

Şehrinizin ani bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir.

Her ailenin, her ferdin kendi canını ve malını koruması için gereken tertibat ve malzemeyi kendi imkanları ile sağlaması, bir felaket halinde nasıl hareket edebileceğini bilmesi çok önemlidir.

Çünkü Sivil Savunma hizmetleri hem hükümet hem de halk tarafından alınacak tedbirlerle gerçekleşir.

Durum gerektikçe resmi kanallardan, televizyon ve radyodan size gerekli bilgiler verileceğinden radyo ve televizyon yayınlarını izleyiniz. Sivil Savunma ve diğer emniyet görevlilerinin emirlerine uyunuz. Söylentilere ve diğer haberlere inanmayınız.

Sükunetle ve endişesiz olarak günlük yaşamınıza ve işlerinize devam ederken aşağıdaki tedbirleri de alınız.

 

1. Bulunduğunuz binada evvelce hazırlanmış bir sığınak yeri yoksa, evinizin iç bölümünde bulunan elverişli bir odayı sığınma yeri olarak ayırınız. Burayı Sivil Savunma Teşkilatı Birimlerinden temin edeceğiniz broşürlere göre hazırlayınız.

 Sığınma yerlerinde bulundurulması gereken yiyecek, içecek, yakacak, aydınlatma, ilk yardım ve kurtarma malzemelerini de hazır bulundurunuz.

2. Binanızda veya etrafında odun, kömür, gaz, benzin, kağıt, kuru ot kırpıntı, eski eşya v.b. gibi yanıcı maddeler varsa bunları binalardan uzaklaştırıp, yangın tehlikesi olmayacak emniyetli yerlerde muhafaza ediniz.

 

SIĞINMA YERLERİNDE, BULUNDURULMASI GEREKLİ OLAN YİYECEK, İÇECEK, YAKACAK, AYDINLATMA, İLK YARDIM VE KURTARMA MALZEMELERİNİ DE HAZIR BULUNDURUNUZ.

   

 Sivil Savunma’yı öğreniniz, kendiniz ve çevreniz için yararlı ve gerekli hizmetler bütünü olduğuna inanınız.

 

 3. Seferberlik veya Savaş halinde ışıkların söndürülmesi ve karartma yapılması için radyo-televizyon ve diğer yayın araçları ile ani bir duyuru yapılabileceğini dikkate alınarak ışıkların dışarıdan ve özellikle havadan gözükmemesini sağlamak için pencereleri örtecek siyah perde, koyu renk mukavva, karton, halı, battaniye gibi malzemeleri el altında bulundurunuz.

 

4. Binanızda ve iş yerinizde, savaş esnasında çıkacak başlangıç yangınlarının söndürülmesi, yapılacak basit kurtarma ve ilk yardım işleri gibi görev ve hizmetler için iş bölümü yapıp, bina koruma amiri (Yönetici) ile gerekli personeli (İtfaiyeci, İlk yardımcı, Kurtarıcı) seçerek hazır bulundurunuz.

 

5. Herhangi bir saldırı ve felaket halinde meydana gelebilecek olaylardan yaralıların ve enkaz altında kalanların acil kurtarılması, hafif yaralılara yapılacak ilk yardım, başlangıç yangınlarının söndürülmesi, su, elektrik ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinin onarılması, yıkıntıların kaldırılması, halkın geçici olarak barındırılması ve sosyal yardım hizmetlerinin anında yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

Son Güncelleme: 2011-08-11 14:16:37
               

                                                                                          Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2020